Etimoloji

“Hukuk” Kelimesinin Etimolojik Kökeni Nedir?

Hukuk Kelimesinin Kökeni Nedir? Hukuk Kelimesinin Etimolojik Bağlantısı Nedir? Hukuk Ne Anlama Gelir?

Hukuk kelimesi, Türkçeye Arapça kökenli “hukm” kelimesinden geçmiştir. Hukm kelimesi, Arapça’da “karar vermek, hüküm vermek” gibi anlamlara gelir. Arapça kökenli “hukuk” kelimesi ise, “hüküm vermeye yetkili olma, adalet” anlamlarını taşır.

Hukuk kelimesinin kökeni, İslam öncesi Arap hukuk sistemi olan “câhiliye dönemi hukuku”na kadar uzanır. Bu dönemde, Arap toplumu kabileler halinde yaşarken, kabile liderleri ve üyeleri arasında anlaşmazlıkların çözümünde ortak kabul edilen bazı prensipler ve kurallar uygulanıyordu.

İslam dininin yayılmasıyla birlikte, İslami hukuk sistemi olan şeriat hukuku ortaya çıktı. Şeriat hukuku, İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in sözlerinin yorumlanmasıyla oluştu. Şeriat hukuku, İslam toplumunda uzun süre egemen olan hukuk sistemi oldu.

Ortaçağ’da, Avrupa’da Roma hukuku önemli bir yere sahipti. Roma hukuku, antik Roma hukukundan esinlenerek oluşturulmuş bir hukuk sistemidir. Roma hukuku, Ortaçağ’da Avrupa’da yaygın bir şekilde kullanıldı ve günümüzde de birçok ülkede Roma hukukuna dayanan hukuk sistemleri bulunmaktadır.

Modern hukuk sistemi ise, 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıktı. Bu dönemde, aydınlanma fikirleri ve insan haklarına olan saygıyla birlikte, hukuk sistemi de yeniden şekillendi. Modern hukuk sistemi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına, adaletin sağlanmasına ve toplumsal düzenin korunmasına yönelik olarak tasarlandı.

Günümüzde, hukuk kelimesi genellikle, devletin belirlediği yasalara uygun hareket etme zorunluluğunu ifade etmek için kullanılır. Hukuk, toplumun düzeni, adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması gibi konularla ilgili bir disiplindir ve birçok alt dalı bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu